dilluns, 29 de març del 2021

QSL Image Radio UK


Image Radio UK, 6273 KHz, pirata britànica. Rebuda E-QSL i dues imatges del seu equipament (vegeu més avall) per informe enviat a imageradiouk@gmail.com


1 comentari: