dissabte, 27 de juliol de 2013

QSL Radio Omdurman, SudanRadio Omdurman, 7200 KHz, emissora nacional del Sudan. Rebut e-mail amb dades completes confirmant una escolta antiga de setembre de 2009! L'informe, després de múltiples intents aquests últims anys en múltiples direccions (via postal i electrònica), va ser enviat finalment a bakhit02bb@yahoo.com. v/s Adam Bakhit Bushra, Director of French Section.
Es tracta d'una QSL molt interessant per a mi, ja que constitueix el meu radiopaís confirmat número 161 segons la llista de l'EDXC.
El Sr. Bushra m'informa que, després de dos anys d'absència, Radio Omdurman emet de nou en 6 llengües, però no especifica ni horaris ni freqüències.

2 comentaris: