dilluns, 20 de maig del 2024

QSL Shanghai Radio

Shanghai Radio, 12577 KHz, emissió DSC d'aquesta emissora costanera xinesa. Després de múltiples intents, he rebut finalment als 8 mesos un correu de confirmació de l'escolta, genèric i sense dades. Informe enviat a hadt@shhadt.com

1 comentari: