dissabte, 26 d’agost del 2023

WMR i Radio 208

World Music Radio (WMR) :

927 kHz (200 W):   24/7  (silent 0157-0210 UTC)5930 kHz (150W):  24/715700 kHz (300W):  Sa 06 UTC -> Mo 06 UTC.    In September 2023:  24/725800 kHz (60 W):  24/7Radio208:1440 kHz (500W):  24/7  (silent 0158-0202 UTC)5970 kHz (200W):  24/7 (off air 0158-0215 UTC)

1 comentari: