dijous, 2 de març del 2023

QSL Radio Sputnik via Kuban Radiocenter, Rússia

Radio Sputnik, 1089 KHz, emissió de prova a través del centre de radiodifusió de Kuban, a Rússia. Tot i els 1200 Kw emprats, l'emissió arribava aquí amb dificultat degut a la presència dominant de l'emissora TalkSport a la mateixa freqüència.

Rebuda E-QSL per informe enviat a andrey_hamradio@mail.ru. v/s Andrey Molokov, QSL Manager. 

1 comentari: