dimarts, 30 de juliol del 2019

QSL TWR IndiaTWR India, 9330 KHz, via Yerevan, Armènia (dada que no apareix a la QSL). Fa un any vaig escoltar l'emissora i vaig enviar l'informe a diverses adreces. Vaig rebre una E-QSL als pocs dies (vegeu entrada del 8 d'agost de 2018). La sorpresa ha estat rebre ara aquesta QSL per correu postal gairebé un any després i directament des de Guam! L'adreça del sobre és TWR, P.O. Box 6095, Merizo, Guam 96916-0395. v/s Melinda Becker.

1 comentari: