dilluns, 1 d’agost del 2011

QSL Voice of America, via Arta, DjiboutiVoice of America, via emissor de Radio Sawa a Arta, Djibouti, 1431 KHz. Rebuda QSL via el Departament espanyol de VOA però malauradament sense el lloc d'emissió i amb una data ben curiosa (l'informe era del gener).


Voice of America, via transmitter of Radio Sawa in Arta, Djibouti, 1431 KHz. QSL card through the Spanish Service of VOA but unfortunately without the transmitter site and with a curious wrong date (report was made in January 2011).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada