dissabte, 30 de juliol del 2011

Adreça per a QSL d'Arctic Radio Club

Segons informacions rebudes directament dels responsables del programa, els informes pels programes especials de l'Arctic Radio Club seran confirmats amb una QSL especial, encara no impresa, però en preparació. S'ha d'escriure (amb algun tipus d'ajut per a la resposta) a:
Ronny Forslund
Vita Huset
SE-17995 Svartsjö
Suècia


According to informations got directly from the people who runs the programme, reports about the special programmes of Arctic Radio Club will be verified with a special QSL card, not printed yet, but in preparation. You must write (with some kind of return postage) to:
Ronny Forslund
Vita Huset
SE-17995 Svartsjö
Sweden

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada